Програма

В учебната програма на училището се използват освен утвърдени методи ,така и умело разработени нови такива, съобразени с изискванията на МОН, но и адаптирани спрямо нивото на владеене на език, интересите, потребностите и индивидуалните нужди на нашите ученици. Обучението се провежда от опитни преподаватели с необходимата професионална подготовка и образование. Изучават се Български език и литература, Роден край, История и География на България. В часовете за извънкласна дейност, децата се запознават с обичаите, традициите, празниците и фолклорното разнообразие на България под най-различни форми - приложно изкуство, музика, танц. 

В менюто "ЗА НАС"  можете да намерите повече информация за екипа на учителите.

Извънкласни дейности

Неразделна част от обучението, което предлагаме, са и часовете за извънкласни дейности. Чрез игри, песни, танци, приказки и театрални сценки децата по-лесно ще разбират и обогатяват знанията си по български език. Целта ни е, чрез различните форми на изкуството да поддържаме нивото на българския език и да създадем основа за писменото му усвояване. Ще наблегнем на запознаването на децата с българските обичаи, традиции и култура. Особено полезно ще е запознаването и общуването с другите деца от училището – това ще спомогне за по-лесното и по-бързото овладяване на езика.

Учебни часове

Учебните часове в Първо Българско Училище ”АБВ” се провеждат всяка неделя, от 13.00 часа, с изключение на неделите, които са ваканционни и за останалите училища в Амстердам и следват одобрения от МОН учебен план.

Учебни часове в Амстердам /неделя/
 • 13:00ч. - 13:40ч.
 • 13:45ч. - 14:25ч.
 • пауза 20 минути
 • 14:45ч. - 15:25ч.
 • 15:30ч. – 16:10ч.
 • 16:15ч. - 16:55ч.

Свържете се с нас

 • 0643226033 Камелия Стефанова
 • 0642231967 Елица Йорданова
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • St. Ignatiusgymnasium
  Jan van Eijckstraat 47
  1077LH Amsterdam

Как да ни намерите?

Дарение