Българско училище АБВ Амстердам, Bulgarian School Amsterdam

Проекти

Проекти на първи клас с ръководител Евгения Иванова на тема " Да научим повече за..." :

 

Проекти на втори клас с ръководител Ани Божикова на тема "Български традиции и празници" :